kuva6.jpg
kuva6.jpg

PEITTOÄÄNI

Peittoäänellä tarkoitetaan tilaan lisättävää ääntä, jolla pyritään peittämään muita äänilähteitä. Peittoäänijärjestelmä tuottaa tilaan huomaamatonta taustaääntä, joka peittää puheesta häiritsevimmän osuuden ja parantaa täten huomattavasti työhön keskittymistä sekä varjelee keskustelujen yksityisyyttä. Peittoäänijärjestelmä ei kuitenkaan ole sama kuin vastamelujärjestelmä.

Järjestelmälle on tarve hiljaisissa, keskittymistä vaativissa yleisissä työtiloissa, kuten avokonttoreissa, kirjastoissa, laboratorioissa, avoimissa oppimisympäristöissä, hotelleissa.

Avoimissa tiloissa työtehoa ja keskittymistä haittaavat usein toisten puheäänet, ongelmana on pieni jälkikaiunta-aika ja liiallinen hiljaisuus. Akustisesti haastavassa tilassa puheääni voi häiritä työntekoa jopa 25 m päässä. Tällöin kuulija kiinnittää huomiota kauempana käytäviin keskusteluihin tai havahtuu esimerkiksi kynän tipahtaessa lattialle.

Modernien avokonttoreiden akustiikkaa pehmennetään tyypillisesti kokolattiamatoilla, akustiikkalevyillä, verhoilla ja verhoilluilla huonekaluilla. Näin saadaan aikaiseksi rauhallisen hiljainen ääniympäristö, mutta tilanteen kääntöpuolena on se, että ihmisten keskustelut ja puhelut erottuvat edelleen selkeästi. Peittoäänen avulla puheen häiritsevyyden sädettä kuulijan ympärillä voidaan pienentää metreihin ilman, jolloin kauempaa kantautuvat äänet eivät häiritsisi kasvokkain tapahtuvaa kommunikointia.

Peittoäänilaitteistoon kuuluu useimmiten keskusyksikkö ja sopiva määrä kaiuttimia.  Normaali peittoäänen voimakkuus on noin 38 – 40 desibeliä, mikä muistuttaa tasaista ja matalaa ilmastoinnin ääntä. Peittoäänijärjestelmän kautta voidaan toistaa myös kevyttä taustamusiikkia tai kuulutuksia, mutta poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmille asetettuja vaatimuksia se ei täytä.

Peittoäänijärjestelmän asentaminen on periaatteessa yksinkertaista, mutta järjestelmän suunnittelussa ja erityisesti käyttöönotossa on osattava kiinnittää huomioita tilojen akustiikkaan ja käyttötarpeisiin.